Kontakt

Lødingen Pistolklubb
Boks 97
8411 Lødingen

Mobil: 951 16 307
E-post: bv@zimon.info