Medlemskap

Blank giro ferdig utfyllt, kan du laste ned ved å klikke GIRO 2014_blank

Medlemskontinget:

Jr medlem: 250,-

Voksen: 550,-

Kontonummer: 4618.30.40936

Viktig:

Medlemskap gir ikke automatisk rett til å kjøpe seg våpen:
For å få løyve til håndvåpen kreves 6 mnd aktivt medlemskap i klubb og gjennomgått sikkerhetskurs.
Klubben må bevitne at søkeren har vært aktiv medlem siste 6 mnd, og at søkeren faktisk deltar i de programmer som våpenet søkes ervervet til.