Våpen på flyreiser

Fra 2010 innførte SAS og Widerøes nytt bagasjekonsept.

Hvis man reiser på idrettsbillett kan man ha med to kolli på 23 kg. Et kolli skal ikke overstige 158 cm når man regner lengde+høyde+bredde. Dette vil si at noen våpenkofferter kan gå innenfor denne grensen. Man behøver med andre ord ikke betale ekstra for våpen.

Flesteparten av våpenkoffertene er større enn 158 cm og man må da betale etter følgende takster: http://www.sas.no/no/Alt-om-reisen/Bagasje/Overvekt/

Men det er viktig å bemerke at man da kan ha med 2 x 23 kg i tillegg.

Det er ellers viktig at man innrapporterer på forhånd om man har med våpen. Dette gjelder for det meste ikke luftvåpen. Det kan være nasjonale regler (bl.a. i Storbritannia) som gjør at også luftvåpen skal innrapporteres. Dette bør sjekkes på forhånd. Det er også viktig at pistoler som blir sendt i vanlig bagasje blir innrapportert. Pass på at Firearms – tag blir satt på. Husk at en vital del skal skilles fra våpen (sluttstykke, forskjefte, tønne etc).

For ammunisjon gjelder at man maksimalt kan ha med 5 kg pr. person. Ammunisjonen skal være forsvarlig innpakket.