Våpensøknad

Kravet for å erverve håndvåpen (pistol/revolver):

 • Søker over 21 år.
 • Bekreftelse fra Pistolklubb på aktivt  medlemskap siste 6 mnd.

Egen søknadsblankett for utfylling kan du enten få på klubbskytinga eller ved å kontakte lokalt Lensmannskontor.

Generell info om søknad:
1.
Er du førstegangs søker vil du måtte innhente bekreftelse på medlemskap i pistolklubb.
Bekreftelsen får du dersom du har vært aktivt medlem i vår klubb (min 6 mnd) har møtt på treningskveldene, fått instruksjon i våpenbruk, skutt  jevnlig de siste 6 mnd.

————–

 • Ved søknad om våpen til jakt, skal jegernummer i jegerregisteret oppgis
 • Ved søknad om våpen til konkuranse- og øvelsesskyting, skal dokumentasjon om aktivitet fra skytterlag/-klubb vedlegges
 • Etter innsending av våpensøknad og bekreftelse fra pistolklubb vil du få tilsendt skriv fra Politiet om å betale inn ett gebyr for å få godkjent søknaden.
  For våpensøknad skal det betales et gebyr, slik:
  - Første våpen      kr 860,-
  - Neste våpen       kr 430,-
  -Våpendel             kr 215,-
 • Gebyret betales til bankkontonummer 4520.12.46532
  Husk å merke innbetalingen med «Våpensøknad og din fødselsdato»
 • Søknad sendes/leveres ditt lokale lensmannskontor
  eller postlegges i konvolutt til:
  Narvik Politistasjon
  Postboks 144
  8502 Narvik
 • Eventuelle forespørsler kan rettes til:
  Våpenkontoret: tlf 77 04 36 00
  eller
  post.mhpd@politiet.no