INNBYDELSE NNM BANE 2015

Tromsø Pistolklubb arrangerer NNM i baneprogrammer fredag 31/07-15 til 02/08-15

på Pistolklubbens baneanlegg i Tromsdalen utenfor Tromsø.

Påmeldingsfristen er satt til 20. Juli 2015. Påmelding gjøres på vedlagte skjema som

sendes på epost til tpklubb@online.no

Dersom du har spørsmål i forbindelse med NNM kan følgende personer kontaktes;

Håkon Omma: Telefon: 47029170

E-post haakonomma@hotmail.com

Ole Morten Ringmo: Telefon: 45458666

E-post: omringmo@gmail.com

Påmeldingsavgift: Å – KV – V60-Sh1 Kr: 250,-

Jr/U Kr. 150,-

Lagskyting Kr. 250.- pr. lag

Innbetales til: Tromsø Pistolklubb kontonr: 6420 05 05091

Betalingsfristen er 20 Juli.

Skytterne regnes ikke som påmeldt før påmeldingsavgiften er mottatt.

Hvis beløpet er innbetalt etter fristen anbefaler vi å ta med kvitteringen som

dokumentasjon.

Med skytterhilsen

Tromsø Pistolklubb