Oppstart med skyting på Øygården

SKYTING MED SKARP (krutt)
Det bli oppstart med skyting på Øygården fra og med onsdag 30 april.
Vi starte fast kl 18:00 med klubbskytingen , hver onsdag.
Kaliber er fra 0.22LR og grovere.

LUFTPISTOLSKYTING
Vi blir å fortsette med luftpistolskyting på innebanen,
kl 18:00-19:00 hver onsdag ut mai måned.
Dette for å ha ett tilbud til den yngra garde.