INNBYDELSE NNM BANE 2015

Tromsø Pistolklubb arrangerer NNM i baneprogrammer fredag 31/07-15 til 02/08-15

på Pistolklubbens baneanlegg i Tromsdalen utenfor Tromsø.

Påmeldingsfristen er satt til 20. Juli 2015. Påmelding gjøres på vedlagte skjema som

sendes på epost til tpklubb@online.no

Dersom du har spørsmål i forbindelse med NNM kan følgende personer kontaktes;

Håkon Omma: Telefon: 47029170

E-post haakonomma@hotmail.com

Ole Morten Ringmo: Telefon: 45458666

E-post: omringmo@gmail.com

Påmeldingsavgift: Å – KV – V60-Sh1 Kr: 250,-

Jr/U Kr. 150,-

Lagskyting Kr. 250.- pr. lag

Innbetales til: Tromsø Pistolklubb kontonr: 6420 05 05091

Betalingsfristen er 20 Juli.

Skytterne regnes ikke som påmeldt før påmeldingsavgiften er mottatt.

Hvis beløpet er innbetalt etter fristen anbefaler vi å ta med kvitteringen som

dokumentasjon.

Med skytterhilsen

Tromsø Pistolklubb

Skytelørdag

Øygården skytebane: Lørdag 20 Juni 2015.
Vi fortsetter med åpen bane hver tredje lørdag i måneden.

Programmet:
kl 11:00 – 12:30 Leirdueskyting/Sommerkonkuranse
Kaliber 12. Kr 100,- pr serie på 25 skudd.
Må ha med eget våpen.

kl 12:30 – 15:00 Rifleskyting 100m Jægere/Trening
Medlemmer kr 40,-/Ikke medlemmer kr 60,-.
Må ha med eget våpen.

kl 12:30 – 15:00 Pistolskyting
Vanlig treningsavgift.
Må ha med eget våpen.

Vi ses smile emoticon

Skyteledere:
Aage Danielsen og Johannes Strand

Saksliste til årsmøte 2015

Mandag den 27. april kl 19.00.
Saksliste
1. Åpning med valg av møteleder og godkjenning av innkalling og saksliste.
1.1 Møteleder
1.2 Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
2.1 Referent
2.2 To til å underskreve protokoll
3. Regnskap, økonomi og kontingent
3.1 Årsmelding for 2014
3.2 Årsregnskap for 2014
3.3 Kontingent for 2015
3.4 Priser & fullmakter
4. Valg
4.1 Styre
4.2 Revisor
4.3 Representant til fellestyret for skytekjelleren
4.4 Representant til Lødingen Idrettsråd
5. Orienteringer og informasjon

SVARTKRUTTSTEVNE

Lørdag 30 mai 2015 arrangeres det Banestevne/Svartkruttstevne på Øyågrden Skytebane.
Det skytes 13-skudd i alle klasser, 25, 50 og 100 meter.
Enkel servering på banen.

Skytebanefest på Øygården

Vi arrangere en årsfest/skytebanefest, på Øygård Skytterhus.
Lørdag den 29 november for Lødingen Skytterlag, Lødingen Pistolklubb og Lødingen Jeger og Fisk.
Det er plass til ca 50 personer.
Det vil bli servert julemat, musikk og noen overraskelser.
Kuvertpris kommer.
Meld Dere på med: ektefelle, samboer, venn/venninne eller en bekjent.
Festen starter kl 20 00.
Påmelding innen 20.nov2014.
Meld på til: lodingen@skytterlag.no,
Mobil: 92266089, 40243118, 92421591, 95181410.